20.3.11

PENYELARAS PENTAS

Mesyuarat khas Penyelaras Pentas:
- menyusun jadual/shif/anggota baharu dan lama
------------------------------------------------------------------------------------
- taklimat / kursus / bengkel:
- j.kuasa bengkel / kursus:
+ taklimat jabatan : ekspektasi jabatan
: tanggung jawab piecemeal / penjawat awam
+ taklimat penerbitan : penerbitan program tv, skop keperluan set dan peralatan
+ taklimat penolong pengarah Reka Bentuk: Cabaran semasa Unit Reka Bentuk
+ pengenalan Set dan Peralatan: Panel - Penolong Pengarah Reka Bentuk
- Ketua Penyelaras Pentas
- Penyelia Penyelaras Pentas
------------------------------------------------------------------------------------
Sesi ujian lukisan / rekaan berkomputer
- untuk pecah kepada dua grup + (stor)
1) penyelaras pentas
2) pelukis set
3) stor

No comments: